Privacyverklaring Marjolein & Simone coaching Lingewaard

Versie: juli 2021

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

-> Jouw gegevens en vertrouwelijke informatie zijn bij ons in veilige handen!

 

Gebruiker van deze Privacyverklaring en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:

 

Marjolein & Simone coaching Lingewaard

Gevestigd aan de Kolk 57 & Kolk 67 te Huissen

Kamer van Koophandel nummer HappYou kindercoaching (Kolk 57) : 77408969.

Kamer van Koophandel nummer Kind in Kracht coaching (Kolk 67) : 75741067.

 

Persoonsgegevens

 

Waarom bewaar ik jouw gegevens?

De persoons- en contactgegevens van jou en je kind gebruiken wij alleen voor onszelf, in het belang van onze samenwerking met jou en je kind. We gebruiken je contactgegevens om contact met jou te houden over de coaching die jij of je kind, als klant van Marjolein & Simone coaching Lingewaard, volgt bij ons, Marjolein Venema & Simone van Halsema. We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden. We vragen alleen naar jouw contactgegevens nadat je JA hebt gezegd op een samenwerking met ons.

 

Verwerken persoonsgegevens

Mocht je JA zetten op een samenwerking met ons, dan vragen we je waarschijnlijk om meer gegevens van jou en/of je kind. Alles wat er geschreven en gezegd is, blijft bij ons. We vragen alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Mocht het nodig zijn of zinvol dat we informatie over of van jou of je kind delen met derden, dan is dat uiteraard alleen met jouw schriftelijke toestemming.

 

Beveiliging

Op internet bewaren we niets van jou en/of je kind. Alles wat we via e-mail, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de Privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in onze apparaten, alleen wij hebben toegang tot onze eigen telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Wanneer je onze website bezoekt, wordt je verzocht om toestemming voor het gebruik van cookies. Deze worden alleen in gebruik genomen, nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven. Onze website is alleen bedoeld voor het verstrekken van informatie over onze kindercoachpraktijk. Via onze website kun je ons een e-mail sturen, waarop wij per e-mail reageren. De contactgegevens in je e-mail komen terecht in mijn e-mail box. Het is niet mogelijk om via onze website interactie met ons te hebben, hier worden dus ook geen persoonsgegevens opgeslagen.

 

Niet digitale gegevens

Het kan voorkomen dat we een keer iets opschrijven over jou en/of jouw kind tijdens een coaching. Of dat we iets bewaren dat jij en/of je kind gemaakt heeft. We bewaren dat veilig in een kast waar alleen wij in kunnen. Je mag er op gerust zijn dat we niets van jouw persoonlijke gegevens delen met derden zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Termijnen waarop we gegevens bewaren

We bewaren jouw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. We houden ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst om facturen 7 jaar na factuurdatum te bewaren. Zie je voortijdig van onze samenwerking af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens binnen zes maanden na ontvangst uit ons systeem.

 

Jouw rechten

We respecteren jouw privacy vanuit professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag ons hierover aanspreken.