Hartekracht

Wat gaan we doen?

Als jonge mantelzorger zorgt een kind voor een familielid die veel hulp nodig heeft.

 

Het kan ook zijn dat hij of zij zich veel zorgen maakt en niet altijd iets voor zichzelf kan doen.

Kinderen die veel zorgen kennen, kunnen bij Hartekracht binnen een veilige en vertrouwde omgeving even lekker ontspannen.

 

Ze krijgen de ruimte om zichzelf te mogen zijn, te mogen voelen wat ze voelen en te kunnen delen wat ze willen delen.

 

We hebben aandacht voor hun eigen wensen en behoeften. We onderzoeken welke stappen ze hiervoor kunnen zetten, passend binnen de thuis situatie.

 

We kiezen samen een thema van de dag en laten daar diverse creatieve, fysieke en dynamische werkvormen op aansluiten.

 

Wanneer het lekker weer is, gaan we de natuur in. We maken op een coachende manier gebruik van wat de natuur ons te bieden heeft.

 

We stimuleren de kinderen zich meer bewust te worden van wie zij (willen) zijn en hoe ze aandacht voor zichzelf kunnen blijven houden naast de zorg voor of om degene die ze lief is.

 

Door dit met elkaar te doen, ervaren kinderen dat ze hier niet alleen in staan. Ze vinden herkenning en erkenning bij elkaar.

 

Bewustwording van hun eigen kracht en talenten versterkt het gevoel van eigenwaarde en vergroot de veerkracht.

 

Jonge zorgdragers vinden in Hartekracht even een momentje voor zichzelf om te ontladen en weer op te kunnen laden.